Nieuws


Uitspraak hoogste rechter over huishoudelijk hulp heeft belangrijke gevolgen

De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. Goed nieuws voor budgethouders die zich tekortgedaan voelen. U kunt opnieuw een aanvraag indienen bij uw gemeente.

Welkom


UW ZORG IS ONZE ZORG

VITA Thuiszorg richt zich op mensen die op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB) zorg in willen kopen of een zorg in natura indicatie (ZIN) hebben bij de zorgverzekeraar. Steeds vaker hebben zorgvragers sterk de behoefte aan een persoonlijker aanpak dan in de huidige reguliere zorg momenteel gangbaar is. VITA Thuiszorg kan door met name haar kleinschaligheid in deze behoefte voorzien. Wij zijn gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan huis. Hierbij kunt u denken aan:
  • Huishoudelijke verzorging  
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Ondersteunende begeleiding
  • Activerende begeleiding
We bereiken hierdoor dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, of na een verblijf in het ziekenhuis sneller naar huis kunnen. Verder kunnen wij een adviserende rol spelen bij de aanvraag van een indicatie voor zorg, hulpmiddelen en begeleiden wij onze klanten zo nodig bij de aanvraag van een PGB. Onze klanten kunnen in principe 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep op ons doen. Bij het verlenen van de zorg werken wij alleen met voldoende gekwalificeerd personeel zodat de kwaliteit ten allen tijde is gewaarborgd.