Nieuws


Nieuwe vacature: Verpleegkundige

Persoonlijke verzorging / verpleging


Bent u aangewezen op verpleging of verzorging? Dan bieden onze verpleegkundigen en verzorgenden u hulp bij lichamelijke verzorging, zoals aan- en uitkleden, wassen, douchen en het aan- en uittrekken van elastieken kousen.

Ook kunnen zij u helpen met verpleegkundige handelingen, zoals uw wonden verzorgen, medicijnen toedienen en alle andere mogelijke verpleegkundige handelingen bij u thuis verrichten. Vanzelfsprekend zorgen zij voor goede begeleiding en instructie. Bij ziekte of handicap helpen onze medewerkers u bij het omgaan hiermee. Daarbij verliezen zij de zelfredzaamheid niet uit het oog, die staat bij VITA Thuiszorg centraal!

De verpleging en verzorging vindt uiteraard niet alleen overdag plaats, want ook 's avonds kunt u gebruikmaken van onze zorg als u bijvoorbeeld niet alleen naar bed kunt gaan, hulp nodig heeft bij het naar het toilet gaan, een wond heeft die verzorgd moet worden of hulp nodig heeft bij het opstaan, ook als u vroeg van huis moet.

U kunt verpleging en verzorging ontvangen van een keer per week tot een paar keer per dag tot zelfs 24 uur. Alles afhankelijk van de indicatie en / of uw wensen. En mocht de indicatie niet toereikend zijn, dan kunt u altijd particuliere hulp bijkopen.